CBCUSA Youth Department
                          Mino Upa (OC)

                      Atanglei CBCUSA Mino Upa hna an min le an rian theihternak kan vun tuah.

Pastor David Cungcin Thawng

Youth Director,  CBCUSA

         Pastor Aaron Uk

 Assistant Youth Director, CBCUSA

    Pastor David Vanceu Lian

        Youth President, CBCUSA

            Pastor Jay Cung

    Youth Vice President, CBCUSA

               Ngun Hliang

      Youth Treasurer, CBCUSA

    Roger Cungtha Biak

         Assistant Youth Treasurer, CBCUSA

      Pastor Moses Lian Peng

     Youth Media Leader, CBCUSA
                     OC Member

            Ro Sung Hniang

                       OC Member

               Kathy Sung

                    OC Member

              Lucy Iang Men

                        OC Member

       Samuel Za Biak Hmung

                         OC Member

             Pastor Sui Hmun Thang

                               OC Member

                   Ngun Ceu

                       OC Member
           Youth President, Senthang                      Churches Youth, SCUSA

           Pastor Van Neih Bik

                          OC Member

Pastor Hram Ceu Bik

                  Member